Content is loading
Skip to main content

Danske Hypotek AB: Bokslutskommuniké 2022

Året i korthet.

Januari – december 2022 (jämförelsen i parentes avser 2021).

  • Rörelseresultatet uppgick till 854,2 mkr (1 101,6 mkr)
  • Räntenettot uppgick till 1 196,1 mkr (1 301,2 mkr)
  • Kostnaderna uppgick till 249,9 mkr (125,3 mkr)
  • Kreditförlusterna uppgick till netto 2,0 mkr (14,6 mkr)
  • Räntabilitet på eget kapital uppgick till 9,6 % (14,6 %)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 19,5 % (18,3 %)
  • Danske Hypoteks säkerställda obligationer har högsta kreditbetyg (AAA) från Standard&Poor´s och Nordic Credt Rating.

Ta del av hela bokslutskommunikéen på danskehypotek.se/financial-information eller i bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Tunestam, vd Danske Hypotek
0708- 744 841 eller per.tunestam@danskebank.se