Content is loading
Skip to main content

Danske Hypotek AB: Delårsrapport januari-juni 2023

Första halvåret i korthet.

januari – juni 2023 (jämförelse med motsvarande period 2022 i parentes).

  • Rörelseresultatet uppgick till 476,7 mkr (501,0 mkr)
  • Räntenettot uppgick till 467,5 mkr (635,1 mkr)
  • Kostnaderna uppgick till 112,1 mkr (126,6 mkr)
  • Netto kreditförluster 1,5 mkr avser återföringar av tidigare reserveringar. För motsvarande period 2022 uppgick återföringarna till 16,0 mkr
  • Räntabilitet på eget kapital uppgick till 10,2 % (11,8 %)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,0 % (16,0 %)
  • Danske Hypoteks säkerställda obligationer har högsta kreditbetyg (AAA) från Standard&Poor´s och Nordic Credit Rating. 

Ta del av hela delårsrapporten på https://danskehypotek.se/financial-information eller i bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Tunestam, vd Danske Hypotek
0708- 744 841 eller per.tunestam@danskebank.se