Content is loading
Skip to main content

Danske Hypoteks årsredovisning nu tillgänglig

Danske Hypoteks årsredovisning för 2022 har nu publicerats på bolagets webbplats.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Tunestam, vd, Danske Hypotek
070-874 48 41, per.tunestam@danskebank.se

Danske Hypotek AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Danske Bank A/S. År 2017 erhöll Danske Hypotek tillstånd från den svenska Finansinspektionen att ge ut säkerställda obligationer på den svenska kapitalmarknaden.