Content is loading
Skip to main content

Förändringar i Danske Hypoteks styrelse

Danske Hypotek AB (publ) meddelar idag om förändringar i bolagets styrelse.

På en extra bolagsstämma den 6 maj 2021 valdes Johanna Norberg som ny styrelseordförande i Danske Hypotek AB. Johanna Norberg efterträder därmed Glenn Söderholm.  Johanna Norberg är sedan 2019 vd för Danske Bank Sverige och har en lång och gedigen erfarenhet av bank och finanssektorn. Hon har tidigare varit Global Head of Capital Markets på Danske Bank och även haft positionen som nordisk chef för Corporate & Institutional Banking hos Danske Bank.  
Styrelsen för Danske Hypotek utgörs nu av följande sex ledamöter; Johanna Norberg, ordförande och ledamöterna Anneli Adler, Carsten Nøddebo Rasmussen, Kim Borau, Kristina Alvendal och Robert Wagner.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Tunestam, vd, Danske Hypotek
070-874 48 41, per.tunestam@danskebank.se

Danske Hypotek AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Danske Bank A/S. År 2017 erhöll Danske Hypotek tillstånd från den svenska Finansinspektionen att ge ut säkerställda obligationer på den svenska kapitalmarknaden.