Content is loading
Skip to main content

Danske Hypotek passerar 100 miljarder i utestående obligationsvolym

Danske Hypotek startade sin verksamhet i augusti 2017 och har sedan dess etablerat sig som en konkurrenskraftig emittent i den svenska benchmark-marknaden. I juni i år lanserade Danske Hypotek sin sjätte säkerställda benchmarkobligation, DH2612, och passerade därmed SEK 100 miljarder i utestående obligationsvolym.

Under Danske Hypoteks uppstartsfas var bolagets uttalade volymmål till marknaden att den utestående obligationsvolymen skulle uppgå till SEK 100 miljarder under år 2021 vilket nu har uppnåtts.

- Att vi nu på utsatt tid, har uppnått vårt tidigt uttalade volymmål är en viktig milstolpe för oss och det sänder också en tydlig signal att vi faktiskt levererar på våra åtaganden. Utestående volym är central för likviditeten i våra obligationer och därmed avgörande för vår prissättning i marknaden. Danske Bank har en uttalad strategi att växa i den svenska bankmarknaden och Danske Hypoteks uppdrag är att stödja koncernens tillväxtstrategi genom att tillhandahålla bästa möjliga finansiering i SEK, säger Per Tunestam, vd på Danske Hypotek.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Tunestam, vd, Danske Hypotek  
070-874 48 41, per.tunestam@danskebank.se

Danske Hypotek AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Danske Bank A/S.  År 2017 erhöll Danske Hypotek tillstånd från den svenska Finansinspektionen att ge ut säkerställda obligationer på den svenska kapitalmarknaden.