Content is loading
Skip to main content

Danske Hypotek AB: Bokslutskommuniké 2021

Året i korthet.

Januari – december 2021 (jämförelsen i parentes avser 2020)  

  • Rörelseresultatet uppgick till 1 101,6 mkr (1 011,9 mkr)
  • Räntenettot uppgick till 1 301,2 mkr (1 191,0 mkr)
  • Kostnaderna uppgick till 88,0 mkr (134,5 mkr)
  • Reserveringar för kreditförluster uppgick till netto 14,6 mkr (återföringar 27,4 mkr)
  • Räntabilitet på eget kapital uppgick till 14,6 % (14,5 %)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,3% (17,5 %)
  • Danske Hypoteks säkerställda obligationer har högsta kreditbetyg (AAA) från Standard&Poor´s och Nordic Credit Rating.

Ta del av hela bokslutskommunikéen på danskehypotek.se eller i bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Tunestam, vd Danske Hypotek
0708- 744 841 eller per.tunestam@danskebank.se