Content is loading
Skip to main content

Förändringar i Danske Hypoteks styrelse

Danske Hypotek AB (publ) meddelar idag om förändringar i bolagets styrelse.

På en extra bolagsstämma den 2 mars 2020 valdes Kristina Alvendal som ny styrelseledamot i Danske Hypotek AB. Kristina Alvendal har en gedigen kunskap om och erfarenhet av fastighetssektorn, bland annat har hon varit borgarråd i Stockholm Stad med ansvar för bostäder, fastigheter och stadsbyggnad. Kristina Alvendal har under sin yrkeskarriär haft en rad framstående roller inom fastighetsbranschen. År 2017 blev hon utsedd till ”Årets Samhällsbyggare” bland annat för sina insatser i många stora och viktiga stadsutvecklingsprojekt.

Kristina Alvendal fyller den vakans i Danske Hypoteks styrelse som uppstod i samband med att Erik Åsbrink lämnade styrelsen i augusti 2019. 

Styrelsen för Danske Hypotek utgörs nu av följande sex ledamöter; Glenn Söderholm, ordförande och ledamöterna Anneli Adler, Carsten Nøddebo Rasmussen, Kim Borau, Kristina Alvendal och Robert Wagner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Tunestam, vd Danske Hypotek
0708- 744 841 eller per.tunestam@danskebank.se 

Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40, anna.sundblad@danskebank.se

Danske Hypotek AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Danske Bank A/S.  År 2017 erhöll Danske Hypotek tillstånd från den svenska Finansinspektionen att ge ut säkerställda obligationer på den svenska kapitalmarknaden.

For more information, please contact: