Content is loading
Skip to main content

Danske Hypoteks obligationer erhåller AAA rating från NCR

Danske Hypotek har som ett nästa steg i sin ratingstrategi adderat ratinginstitutet NCR:s rating på sina obligationer. NCR har idag åsatt Danske Hypoteks säkerställda obligationer ratingbetyget AAA.

Per Tunestam, vd på Danske Hypotek kommenterar:
- I och med att Danske Hypotek primärt fokuserar på utgivning av säkerställda obligationer i den svenska marknaden, passar NCR:s nordiska fokus väl in med vårt geografiska fokus och vår ratingstrategi.

Danske Hypoteks säkerställda obligationer har sedan tidigare även ratingbetyget AAA från Standard and Poor’s.

NCR har licens hos den europeiska finansinspektionen (ESMA) att verka som kreditvärderingsinstitut i Europa. NCR är ett oberoende bolag som tilldelar kreditbetyg till finansiella institutioner och företag primärt inom Norden.

NCR:s ratinganalys av Danske Hypotek återfinns här. Läs mer om Danske Hypoteks verksamhet här www.danskehypotek.se

För mer information, vänligen kontakta:
Per Tunestam, vd, Danske Hypotek
070-874 48 41, per.tunestam@danskebank.se

 

Danske Hypotek AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Danske Bank A/S.  År 2017 erhöll Danske Hypotek tillstånd från den svenska Finansinspektionen att ge ut säkerställda obligationer på den svenska kapitalmarknaden.

For more information, please contact: