Content is loading
Skip to main content

Danske Hypoteks årsredovisning nu tillgänglig

Danske Hypoteks årsredovisning för 2019 har nu publicerats på bolagets webbplats.

Till Årsredovisningen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Tunestam, vd Danske Hypotek
0708- 744 841 eller per.tunestam@danskebank.se 

Danske Hypotek AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Danske Bank A/S.  År 2017 erhöll Danske Hypotek tillstånd från den svenska Finansinspektionen att ge ut säkerställda obligationer på den svenska kapitalmarknaden.

For more information, please contact: