Content is loading
Skip to main content

Danske Hypotek: Delårsrapport januari - juni 2020

Först halvåret i korthet

Januari – juni 2020 (jämförelse med motsvarande period 2019 i parentes)

  • Rörelseresultatet uppgick till 527 mkr (458 mkr)
  • Räntenettot uppgick till 596 mkr (513 mkr)
  • Kostnaderna uppgick till 62 mkr (50 mkr)
  • Inga kreditförluster under perioden, återföringarna uppgick netto till 19 mkr (+19 mkr)
  • Räntabilitet på eget kapital uppgick till 16,1 % (16,8 %)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 14,8 % (18,1 %)

Danske Hypoteks säkerställda obligationer har högsta kreditbetyg (AAA) från Standard&Poor´s och Nordic Credit Rating.

Ta del av hela delårsrapporten här

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Tunestam, vd Danske Hypotek
0708- 744 841 eller per.tunestam@danskebank.se 

Danske Hypotek AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Danske Bank A/S.  År 2017 erhöll Danske Hypotek tillstånd från den svenska Finansinspektionen att ge ut säkerställda obligationer på den svenska kapitalmarknaden.

For more information, please contact: