Content is loading
Skip to main content

Danske Hypotek AB: Bokslutskommuniké 2019

Året i korthet

Januari – december 2019 (jämförelsen i parentes avser 2018)  

  • Rörelseresultatet uppgick till 965 mkr (717 mkr)
  • Räntenettot uppgick till 1 050 mkr (825 mkr)
  • Kostnaderna uppgick till 101 mkr (61 mkr)
  • Inga kreditförlusterna under året, återföringarna uppgick till netto 47 mkr (-2 mkr)
  • Räntabilitet på eget kapital uppgick till 16,9 % (18,4 %)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 16,7 % (16,1 %)
  • Danske Hypoteks säkerställda obligationer har högsta kreditbetyg (AAA) från Standard&Poor´s
Ta del av hela bokslutskommunikéen på https://danskehypotek.se/financial-information eller i bifogad pdf
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Tunestam, vd Danske Hypotek
0708- 744 841 eller per.tunestam@danskebank.se 

For more information, please contact: