Content is loading
Skip to main content

Danske Hypotek: Delårsrapport januari - juni 2019

Först halvåret i korthet

Januari – juni 2019 (jämförelse med motsvarande period 2018 i parentes)

  • Rörelseresultatet uppgick till 458 mkr (331 mkr).
  • Räntenettot uppgick till 513 mkr (365 mkr).
  • Kostnaderna uppgick till 50 mkr (28 mkr).
  • Inga kreditförluster under perioden, återföringarna uppgick netto till 19 mkr (+13 mkr).
  • Räntabilitet på eget kapital uppgick till 16,8 % (20,1 %).
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,1 % (44,5 %).
  • Danske Hypoteks säkerställda obligationer har högsta kreditbetyg (AAA) från Standard&Poor´s.

Ta del av hela delårsrapporten på https://danskehypotek.se/financial-information.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Per Tunestam, vd Danske Hypotek
0708- 744 841 eller per.tunestam@danskebank.se 

For more information, please contact: