Content is loading
Skip to main content

Förändringar i styrelsen för Danske Hypotek

Danske Hypotek AB (publ) meddelar att följande förändringar i bolagets styrelse skett per den 5 juli 2018.

På en extra bolagsstämma den 5 juli 2018 valdes Glenn Söderholm, Head of Nordic Banking, Danske Bank, Berit Behring, vd Danske Bank Sverige, Robert Wagner, Senior Vice President och Head of Group Capital, Danske Bank och Kim Borau, Senior Vice President och Head of Performance Management, Danske Bank, till nya styrelseledamöter i bolaget.

Tidigare ledamöterna Jakob Aarup-Andersen, Stojko Gjurovski och Christoffer Møllenbach har lämnat styrelsen. Glenn Söderholm ersätter Jacob Aarup-Andersen som styrelsens ordförande. Danske Hypoteks styrelse utgörs därmed av Glenn Söderholm, ordförande och ledamöterna Berit Behring, Carsten Nøddebo Rasmussen, Erik Åsbrink, Kim Borau och Robert Wagner.

Förändringarna är ett led av en omorganisation i koncernen som aviserades den 6 april 2018.

For more information, please contact: